GRATIS standaard verzending binnen de EU voor bestellingen van meer dan 250 €

Nieuwsbrief: 10% korting op uw eerste registratie

0

Uw winkelwagen is leeg

Voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Intrekking
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings - en verzendvoorwaarden
 6. Retentie
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
 9. Inwisseling van promotievouchers
 10. Inwisselen van cadeaubonnen
 11. Toepasselijk Recht
 12. Jurisdictie
 13. Alternatieve Geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1Deze Algemene voorwaarden van Conrad Hasselbach Shoes & Garment GmbH (hierna " verkoper "genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen een consument of een handelaar (hierna" klant " genoemd) en de verkoper worden gesloten met betrekking tot alle goederen en/of diensten die in de online shop van de verkoper worden aangeboden. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2Voor contracten voor de levering van vouchers gelden deze voorwaarden dienovereenkomstig, tenzij anders overeengekomen.

1.3Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

1.4Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een handelspartner met handelingsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) het sluiten van de overeenkomst

2.1De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant in te dienen.

2.2De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de online shop van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contract aanbod met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop Afsluiten van het bestelproces. Bovendien kan de klant het aanbod ook telefonisch of per e-mail doen aan de Stuur verkopers.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door het leveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant te verzoeken te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien meerdere van de genoemde alternatieven beschikbaar zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de genoemde alternatieven voor het eerst optreedt. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag, die volgt op de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de voormelde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de De klant is niet langer gebonden aan zijn intentieverklaring.

2.4Als u een door PayPal aangeboden betaalmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S. à r.L. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of – als de klant geen PayPal-rekening heeft-onderworpen aan de Algemene voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt door middel van een betaalmethode die door PayPal wordt aangeboden in het online bestelproces, verklaart de verkoper nu de acceptatie van het aanbod van de klant op het moment dat de klant klikt op het pakket dat het orderproces sluit.

2.5Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst opgeslagen door de verkoper na het sluiten van het contract en verzonden naar de klant na het verzenden van zijn bestelling naar tekstformulier (bijv. E-mail, fax of brief). Een extra toegankelijkheid van de contracttekst door de verkoper is dat niet. Als de klant een gebruikersaccount in de online-shop van de verkoper heeft ingesteld voordat u zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze via zijn wachtwoordbeveiligde gebruikersaccount van de klant worden gedownload, met vermelding van de overeenkomstige inloggegevens gratis .

2.6Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen op attent lezen van de informatie die op het scherm wordt weergegeven. Een effectieve technische middelen voor een betere detectie van ingangsfouten kunnen de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan het display op het scherm wordt vergroot. Zijn inzendingen kunnen de klant corrigeren in de context van het elektronische bestelproces zolang de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties kunnen worden gecorrigeerd totdat het op de knop klikt, het bestelproces afsluiten.

2.7Voor de sluiting van het contract zijn de Duitser en de Engelse taal beschikbaar.

2.8De bestelverwerking en contact vinden meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem verstrekte e-mailadres van toepassing is op de bestelverwerking, zodat de door de verkoper verzonden e-mail kan worden ontvangen. In het bijzonder, in het gebruik van spamfilters, moet de klant ervoor zorgen dat alle derden die door de verkoper of door de bestelverwerking zijn verzonden, e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1Consumenten zijn in feite een herroepingsrecht.

3.2Verdere informatie over het herroepingsrecht ontstaat uit de intrekking van de verkoper.

3.3Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie op het moment van de sluiting van het contract en hun enige verblijfs- en afleveradres bevinden zich buiten de Europese Unie op het moment van de conclusie van de contract.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1Tenzij anders vermeld van de beschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totale prijzen opgenomen in de wettelijke btw. Indien nodig worden aanvullende levering en verzendkosten afzonderlijk gespecificeerd in de respectieve productbeschrijving.

4.2Voor leveringen in landen buiten de Europese Unie, verdere kosten gemaakt in individuele gevallen, die de verkoper niet verantwoordelijk is en door de klant draagt. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor geldoverdracht door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overdrachtsrechten, wisselkoerskosten) of invoerbelastingen of belastingen (bijvoorbeeld tarieven). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in termen van bezorging als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant maakt de betaling, maar uit een land buiten de Europese Unie.

4.3De betalingsoptie / nl zal / worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4Als vooruitbetaling door overschrijving wordt overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na de sluiting van het contract verschuldigd, op voorwaarde dat de partijen niet later zijn overeengekomen.

4.5Als u een betaalmethode kiest die wordt aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe "" genoemd). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper. Stripe kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken, waarvoor mogelijk betalingsdiensten nodig zijn. bijzondere betalingsvoorwaarden zijn van toepassing, waarop de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over & quot;Shopify betalingen" is beschikbaar op het Internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de opvraagbaar.

5) leverings-en verzendvoorwaarden

5.1Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering plaatsvinden binnen het door de verkoper opgegeven leveringsgebied naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het leveringsadres dat in de orderverwerking van de verkoper is opgegeven, doorslaggevend.

5.2Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de verzending indien de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. In geval van daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht door de klant zijn de regels van de annuleringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het item heeft geleverd aan de expediteur, de Vervoerder of de persoon of instelling die anders is aangewezen om de zending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over het algemeen pas op de klant over wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd of een geautoriseerde ontvanger. In afwijking van deze, het risico van de toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen, zelfs in het geval van een consument, is reeds over op de klant zodra de verkoper de geleverde goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of de instelling anders is aangewezen voor de uitvoering van de verzending, indien de klant op de hoogte van de expediteur, de vervoerder of de persoon of de instelling anders is aangewezen voor de uitvoering van de verzending met de De verkoper heeft deze persoon of instelling niet eerder aan de klant genoemd.

5.4De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te herroepen in geval van onjuiste of onjuiste zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en verkoper met de nodige zorgvuldigheid een concrete dekkingstransactie met leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de De klant zal onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van de goederen en de vergoeding zal onmiddellijk worden terugbetaald.

5.5Als de verkoper de goederen voor afhaling aanbiedt, kan de klant de bestelde goederen binnen de door de verkoper opgegeven kantooruren ophalen op het door de verkoper opgegeven adres. In dit geval worden Geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.6Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • per e-mail
 • per post

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij zich het eigendomsrecht voor van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1Tenzij anders bepaald in de volgende voorschriften, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan is het volgende van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen:

7.2Treedt de klant op als ondernemer,

 • heeft de verkoper de keuze van het soort latere prestatie;
 • voor nieuwe goederen is de verjaringstermijn voor gebreken één jaar na levering van de goederen;
 • bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn gaat niet opnieuw in indien een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en de verkorting van de termijnen zijn niet van toepassing

 • voor vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten van de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verborgen,
 • voor goederen die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik en de defectiviteit ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates te verstrekken voor digitale producten, voor contracten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4Bovendien blijven de wettelijke verjaringstermijnen voor een bestaand wettelijk regresrecht voor ondernemers onaangetast.

7.5Indien de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de commerciële inspectie-en kennisgevingsverplichting in overeenstemming met § 377 HGB. Indien de klant niet voldoet aan de daar geregelde kennisgevingsverplichtingen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6Indien de klant als consument optreedt, wordt hem gevraagd bij de bezorger een klacht in te dienen over geleverde zaken met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims voor gebreken.

8) bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

8.1Indien de verkoper volgens de inhoud van de Overeenkomst niet alleen de levering van de goederen, maar ook de verwerking van de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant verschuldigd is, moet de klant de verkoper alle voor de verwerking benodigde inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of afbeeldingen in de door de verkoper opgegeven bestandsformaten, opmaak, afbeeldingen en bestandsgroottes, ter beschikking stellen en hem daarvoor de nodige gebruiksrechten verlenen. Voor de aankoop en verwerving van rechten op deze inhoud is de klant is als enige verantwoordelijk. De Klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het feit dat hij het recht heeft om de aan de verkoper verstrekte content te gebruiken. Hij ziet er in het bijzonder op toe dat er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, met name auteursrechten, handelsmerken en persoonlijke rechten.

8.2De klant vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden die hij tegenover de verkoper kan doen gelden in verband met een inbreuk op zijn rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant draagt ook de nodige kosten van juridische verdediging met inbegrip van alle gerechtelijke en advocaatkosten in het wettelijk bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. De klant is verplicht om In geval van een vordering van derden, de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verdediging.

8.3De verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen te weigeren indien de door de klant voor dit doel verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of goede zeden. Dit geldt met name voor het aanbieden van inhoud die anti-constitutioneel, racistisch, xenofobisch, discriminerend, beledigend is, jongeren in gevaar brengt en/of geweld verheerlijkt.

9) inwisseling van promotievouchers

9.1Vouchers die gratis door de verkoper worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "promotievouchers"), kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper en alleen binnen de opgegeven periode.

9.2Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld door consumenten.

9.3Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de vouchercampagne, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de voucher.

9.4Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere compensatie is niet mogelijk.

9.5Per bestelling kan slechts één promotievoucher worden ingewisseld.

9.6De waarde van de goederen moet ten minste overeenkomen met het bedrag van de promotievoucher. Eventuele resterende tegoed zal niet worden terugbetaald door de verkoper.

9.7Als de waarde van de promotievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.8Het creditsaldo van een promotievoucher wordt niet uitbetaald in contanten of rente.

9.9De promotievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de betaalde goederen geheel of gedeeltelijk met de promotievoucher retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

9.10De promotievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan met ontlastend effect betalen aan de respectievelijke eigenaar, die de promotievoucher inwisselt in de online winkel van de verkoper. Dit is niet van toepassing indien de verkoper kennis heeft van of grof nalatig onwetend is over de niet-subsidiabiliteit, rechtsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordiging van de respectievelijke eigenaar.

10) inwisseling van cadeaubonnen

10.1Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

10.2Cadeaubonnen en resterende saldi van cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar na het jaar van aankoop van de voucher. Resterende credits worden aan de klant gecrediteerd tot de vervaldatum.

10.3Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere compensatie is niet mogelijk.

10.4Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

10.5Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

10.6Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

10.7Het tegoed van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten of rente.

10.8De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met ontlastend effect betalen aan de respectievelijke eigenaar, die de cadeaubon inwisselt in de online winkel van de verkoper. Dit is niet van toepassing indien de verkoper kennis heeft van of grof nalatig onwetend is over de niet-subsidiabiliteit, rechtsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordiging van de respectievelijke eigenaar.

11) Toepasselijk Recht

11.1Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitsluiting van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11.2Wat het wettelijke herroepingsrecht betreft, is deze rechtskeuze bovendien niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en afleveradres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

12) bevoegde rechter

Als de klant optreedt als een verkoper, is de juridische entiteit van publiciteitsrecht of publiekrechtelijke speciale activa, op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst van het kantoor van de verkoper. Als de klant haar hoofdkantoor buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is het kantoor van de verkoper exclusief plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract als het contract of claims kunnen worden toegeschreven aan het contract van de professionele of commerciële activiteit van de klant. De verkoper heeft echter in ieder geval het recht om het Hof op het hoofdkantoor van de klant te bellen.

13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als een contactpunt voor de buitengerechtelijke schikking van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten met een consument.

13.2De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure vóór een schatting van een consument.