GRATIS standaard verzending binnen de EU voor bestellingen van meer dan 250 €

Nieuwsbrief: 10% korting op uw eerste registratie

0

Uw winkelwagen is leeg

Herroepingsrecht

Consumenten zijn een herroepingsrecht volgens de volgende voorbehoud, waar consumenten een natuurlijke persoon zijn die een juridische transactie voor de doeleinden besluit, die voornamelijk noch hun commerciële noch hun onafhankelijke beroepsactiviteit kan worden gedragen:

A. Annulering

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te herroepen zonder redenen te geven.

De annuleringsperiode is veertien dagen vanaf de datum waarop u of een derde partij die door u is genoemd, die niet de drager is, de laatste goederen in eigendom hebben genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u (Conrad Hasselbach Shoes & Garment GmbH, Klosterstern 2, 20149 Hamburg, Duitsland, Tel.: 040/430913 - 13, Fax: 040/430913 - 12, E-mail: support@conradhasselbach.de) door middel van een duidelijke uitleg (bijv. Een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden) om dit contract in te trekken. U kunt het bijgevoegde patroon intrekkingsformulier gebruiken, dat niet is voorgeschreven.

Om de annuleringsperiode te behouden, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verleent vóór het verstrijken van de annuleringsperiode.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract inrekt, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (behalve de extra kosten die eruit voortvloeien, dat u een ander type levering kiest dan de goedkoopste standaardlevering die we door ons hebben aangeboden), Direct en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de kennisgeving van hun intrekking van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmiddelen, die ze hebben gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij we uitdrukkelijk met hen hebben overeengekomen; Zal u in geen geval kosten in rekening brengen vanwege deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben behouden of totdat ze het bewijs hebben verstrekt dat zij de goederen hebben geretourneerd, afhankelijk van de eerdere datum.

U hebt de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop u ons leert over de intrekking van dit contract, aan ons bij ons. De deadline wordt bewaard als u de goederen vóór de deadline van veertien dagen verzendt.

Ze dragen de onmiddellijke kosten van de terugkeer van de goederen.

U moet alleen betalen voor het verlies van de waarde van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen om de kwaliteit, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdige verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet voor contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun vervaardiging is een individuele selectie of vastberadenheid door de consument beslissend of afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerd met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie op het moment van de sluiting van het contract en hun enige verblijfs- en afleveradres bevinden zich buiten de Europese Unie op het moment van de conclusie van de contract.

Algemene informatie

1) Vermijd schade en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen terug naar ons in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet langer de originele verpakking hebt, geef dan een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade.
2) Stuur de goederen alsjeblieft niet terug naar ons.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Als u het contract wilt intrekken, vult u dit formulier in en stuur deze terug.

Bij

Conrad Hasselbach Shoes & Garment GmbH
Klosterstern 2
20149 Hamburg
Duitsland
Fax: 040/430913 - 12
E-mail: support@conradhasselbach.de

Ik intrek het hierbij (n) I / WE (*) het door mij / ons afgesloten contract op de aankoop van de volgende goederen (*) / het aanbieden van de volgende service (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / GET AM (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument (en)

________________________________________________________
Adres van de consument (en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen voor bericht op papier)

_________________________
datum

(*) Rust ongepast