GRATIS standaard verzending binnen de EU voor bestellingen van meer dan 250 €

Nieuwsbrief: 10% korting op uw eerste registratie

0

Uw winkelwagen is leeg

Gegevensbescherming

Privacy

1) Informatie over de verzameling van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en ons bedankt voor uw interesse.Hieronder informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

1.2Voor de toepassing van de Basic Data Protection Regulation (DSGVO), is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website Conrad Hasselbach Shoes $Garment GmbH, Kloosterst2, 20149 Hamburg, Duitsland, Tel.: 040 /43013 --13, Fax: 040 /43013 /43013 --12, E-mail:info@conradhasselbach.de. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke persoon is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3De verantwoordelijke persoon heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die als volgt kan worden bereikt:Conrad Hasselbach, klooster 2 20149 Hamburg,info@conradhasselbach.de"

1.4Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. orders of verzoeken aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL ofencryptie TLS.U kunt een versleutelde verbinding zien op de tekenreeks "https:/" en het lock-symbool in uw browser lijn.

2) Gegevens verzamelen bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamdeServer-Logfiles".Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u de website te laten zien:

 • Onze website
 • Datum en tijd van toegang
 • Hoeveelheid in bytes verzonden gegevens
 • Bron/referentie waaruit u naar de pagina kwam
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing in anonieme vorm)

Verwerking geschiedt volgens het type.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO gebaseerd op ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.De gegevens mogen niet worden doorgegeven of anderszins worden gebruikt.We behouden ons echter het recht voor om de server logbestanden op een later tijdstip te controleren, als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Gijzeling

Gijzeling door Shopping
Wij gebruiken het winkelsysteem van Winkify International Limited, Victoria Buildings, 2e verdieping, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (Shopfy), voor het hosten en weergeven van de online shop op basis van een verwerking namens ons.Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Winkify.Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shofify, kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shofify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Winkify Data Processing (USA) Inc., Winkify Payments (USA) Inc. of Winkify (USA) Inc. als onderdeel van verdere verwerking.In het geval van de toezending van gegevens aan Winkify Inc. in Canada wordt het passende niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door een passend besluit van de Europese Commissie.Voor meer informatie over de privacy van Winkify, kunt u terecht op de volgende website:https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan die welke door Winkify worden genoemd, vindt alleen plaats in het volgende kader.

4) Cookies

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies aan verschillende kanten. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminal worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browser-sessie, dus na het sluiten van uw browser, opnieuw verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op hun terminal en maken het in om hun browser tijdens het volgende bezoek te herkennen (zogenaamde persistente cookies). Cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze in individuele reikwijdte, zoals browser en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Aanhoudende cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde duur, die kan verschillen, afhankelijk van de cookie. De duur van de respectieve cookie-opslag is te vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Gedeeltelijk dienen de cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld, noteer de inhoud van een virtuele wagen voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens worden verwerkt door personen die door ons worden gebruikt, is de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, verlicht. B DSGVO de uitvoering van het contract, overeenkomstig artikel 6, lid 1, verlicht. Een DSGVO in het geval van een verleende toestemming of volgens art. 6 para. 1 verlicht. F DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen op de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

Houd er rekening mee dat u uw browser kunt inhuren, zodat u op de hoogte wordt gesteld van het instellen van cookies en individueel beslissen over hun goedkeuring of de acceptatie van cookies kan voor bepaalde gevallen of in het algemeen worden uitgesloten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het menu Help van elke browser, wat uitlegt hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies- reliëf en-
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/en-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.Opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat in geval van niet-ontvangst van cookies de functionaliteit van onze website kan worden beperkt.

5) Contact

In het kader van contact opnemen (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van het gebruik van een contactformulier wordt weergegeven in het respectieve contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt met het oog op het beantwoorden van uw verzoek of om contact op te nemen met en de bijbehorende technische administratie. Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is onze legitieme interesse in het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, LIT.F DSGVO. Als uw contact beoogt om een ​​contract, extra wettelijke basis voor het verwerken van kunst te sluiten. 6 para. 1 verlicht. B DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd na het voltooien van uw verzoek. Dit is het geval als deze te vinden is in de omstandigheden die het betreffende onderwerp wordt gesloten en als er geen wettelijke opslagvereisten zijn uitgesloten.

6) Online afspraak

Simpelboek
Deze website gebruikt de software "Simplybook" van de Simplybook.me, 36 Aigyptou Avenue, 6030 Larnaca, Cyprus, voor het leveren van een online datumboekingsfunctie.
Voor de toepassing van de termijnen zijn:Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO Eerste en laatste namen en e-mailadres (en indien van toepassing).het telefoonnummer, indien een telefonische afspraak gewenst is) verzameld en volgens het type.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO gaat naar SimplyBook op basis van ons legitieme belang voor een efficiënt beheer van de klant en een efficiënte planning en opgeslagen daar voor de planning.Nadat de datum is vervuld,Na de afgesproken termijn worden uw gegevens uit SimplyBook verwijderd.We hebben een contract gesloten met Simplybook voor de verwerking van bestellingen waarin we de SimplyBook vastleggen om de gegevens van onze klanten te beschermen volgens wettelijke eisen.
Details van het Eenvoudigboek Privacybeleid zijn hier te vinden:https://simplybook.me/de/policy

7) Verwerking van gegevens bij het openen van een klantenrekening en verwerkingscontracten

Door de natuur.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO zal persoonlijke gegevens blijven verzamelen en verwerken wanneer u ons op de hoogte stelt van de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenrekening.De verzamelde gegevens kunnen worden gezien vanuit de respectieve invoerformulieren.Een verwijdering van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar het genoemde adres van de verantwoordelijke persoon.Wij bewaren en gebruiken de gegevens die u voor contractverwerking heeft verstrekt.Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount, zullen uw gegevens worden geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële retentieperioden en na het verstrijken van deze perioden worden verwijderd,tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is gereserveerd door onze website.

8) Gebruik van één teken bij procedures

8.1Facebook verbinding

U kunt onze website gebruiken om een klantenaccount aan te maken.voor registratie met behulp van de sociale plugin Facebook Connect van het sociale netwerk Facebook beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook).Registreer Single Sign-On Technique als je een Facebook-profiel hebt.Facebook Connect"op onze website kunt u de blauwe knop met het Facebook-logo en de inscriptie &quot zien;Registreer je met Facebook"ofquota;Verbinden met Facebook"ofquota;Log in met Facebook"ofquota;Meld je bij Facebook.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook.De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden en geïntegreerd in de pagina.Via deze integratie ontvangt Facebook de informatie die uw browser de corresponderende pagina van onze website heeft gebeld, zelfs als u geen Facebook-profiel heeft of niet op Facebook bent ingelogd.Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser verzonden naar een server van Facebook Inc. in de VS en daar opgeslagen.Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd per type.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO gebaseerd op het legitieme belang van Facebook in het indienen van gepersonaliseerde reclame op basis van uw surfgedrag.

Door gebruik te maken van deze "Facebook Connect" knop op onze website, kunt u ook inloggen op onze website met behulp van uw Facebook-gebruikersgegevens.om te registreren.Alleen als u uw expliciete toestemming geeft overeenkomstig het type voorafgaand aan het registratieproces op basis van een overeenkomstige indicatie over de uitwisseling van gegevens met Facebook.Zes Abbs.Eerste puntBij het gebruik van de "Facebook Connect" knop, ontvangen we van Facebook, afhankelijk van uw persoonlijke privacy instellingen op Facebook, de algemene en publieke informatie opgeslagen in hun profiel.Deze informatie omvat gebruikersID, naam, profielpagio, leeftijd en geslacht.

We willen erop wijzen dat na wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook, bij het verlenen van toestemming, er ook een overdracht van uw profielpagina's, de gebruikersID's van uw vrienden en de vriendenlijst kan zijn,als deze gemarkeerd zijn als "publiek" in uw privacyinstellingen op Facebook.De door Facebook verzonden gegevens zullen bij ons worden opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount met de nodige gegevens te creëren (oproep, voornaam, achternaam, adres, land, e-mailadres, geboortedatum) als deze door u aan Facebook zijn vrijgegeven.Omgekeerd kunnen op basis van uw toestemming gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw surfen of surfen) worden gebruikt.Koop gedrag) zal door ons worden overgedragen naar uw Facebook profiel.

De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door kennisgeving aan de verantwoordelijke personen aan het begin van deze privacyverklaring.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en opties in dit verband voor de bescherming van uw privacy, gelieve te verwijzen naar het privacybeleid van Facebook:https://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich aanmelden voordat u onze website bezoekt.U kunt ook volledig voorkomen dat de upload van Facebook plugins met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met "Adblock Plus"https://adblockplus.org/de/(b)

8.2Inschrijven op Google

U kunt onze website gebruiken om een klantenaccount aan te maken.voor registratie via de Google Sign-In dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (Google) onder de zogenaamdeRegistreer Single Sign On Technique als u een Google-profiel heeft. U kunt de Google Login-functie op onze website zien met behulp van de "Login via Google" knop "Login met Google-account" of "Login met Google".

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een login functie van Google bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google.De inhoud van de login knop wordt door Google direct naar uw browser verzonden en geïntegreerd in de pagina.Deze integratie geeft Google de informatie dat uw browser toegang heeft gehad tot de overeenkomstige pagina van onze website, zelfs als u geen Google-profiel heeft of niet op dit moment in Google bent ingelogd.Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Google-server verzonden en daar opgeslagen, en kan ook worden verzonden naar Google LLC servers in de VS.Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd per type.Zes Abbs.Eerste puntDSGVO gebaseerd op het legitieme belang van Google om persoonlijke reclame op te nemen op basis van surfgedrag.

Door gebruik te maken van de login-knop van Google op onze website kunt u ook inloggen op onze website met behulp van uw Google User Data.om te registreren.Alleen als u uw expliciete toestemming in natura geeft voorafgaand aan het registratieproces op basis van een overeenkomstige informatie over de uitwisseling van gegevens met Google.Zes Abbs.Eerste puntVerstrek een DSGVO, wanneer u de Google-knop gebruikt, ontvangt u van Google, afhankelijk van uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen op Google, de algemene en openbaar toegankelijke informatie die in zijn profiel is opgeslagen.Deze informatie omvat gebruikersID, naam, profielpagio, leeftijd en geslacht.

We willen erop wijzen dat, na wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van Google, bij het verlenen van toestemming, er ook een overdracht kan zijn van uw profielmagina, de gebruikersID's van uw vrienden en de vriendenlijst, als deze zijn gemarkeerd als "publiek" in uw privacyinstellingen met Google.De door Google verzonden gegevens zullen met ons worden opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount met de nodige gegevens te creëren (oproep, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum) als deze voor dit doel door u zijn vrijgegeven aan Google.Omgekeerd kunnen op basis van uw toestemming gegevens (bijvoorbeeld informatie over uw surfen of surfen) worden gebruikt.Het aankoopgedrag wordt door ons overgedragen naar uw Google-profiel.
De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door kennisgeving aan de verantwoordelijke personen aan het begin van deze privacyverklaring.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instellingen in dit verband voor de bescherming van uw privacy, verwijzen naar het privacybeleid van Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

U kunt hier de gebruiksvoorwaarden van Google Sign-In zien:https://policies.google.com/terms

Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Google-profiel toewijst, moet u zich aanmelden voordat u onze website bezoekt.U kunt ook volledig voorkomen dat het laden van Google plugins met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met "Adblock Plus"https://adblockplus.org/de/(b)

9) Functie van commentaar

Als onderdeel van de commentaar functie op deze website, wordt informatie opgeslagen en gepubliceerd op deze website, naast uw commentaar, op het moment dat de opmerking wordt gemaakt en de commentaar naam die u kiest.Uw IP-adres zal ook worden ingelogd en opgeslagen.Deze opslag van het IP-adres is om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door middel van een opmerking.We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als illegaal.De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is het type.Zes Abbs.Eerste puntb en van DSGVO.Wij behouden ons het recht voor om opmerkingen te schrappen indien zij door derden als onwettig worden betwist.

10) Gebruik van klantgegevens voor rechtstreekse reclame

10.1Registratie naar onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich abonnert op onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen.Verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres.De indicatie van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamdeDubbele opt-in procedures.Dit betekent dat wij u geen e-mailnieuwsbrief zullen sturen totdat u uitdrukkelijk uw toestemming heeft bevestigd om de nieuwsbrief te ontvangen.Vervolgens sturen we u een bevestigingsmail om u te vragen om het te bevestigen door op een overeenkomstige link te klikken die u in de toekomst wilt ontvangen.

Door de bevestiging link te activeren geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens naar type.Zes Abbs.Eerste punthet DSGVO.Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op, geregistreerd door de Internet Service Provider (ISP) en de datum en tijd van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip op te sporen.De gegevens die we verzamelen bij het registreren voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de reclamespeech door middel van de nieuwsbrief.U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit de nieuwsbrief door gebruik te maken van de link bedoeld in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.Bij annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd in onze nieuwsbrief distributeur, tenzij u uitdrukkelijk toestemt om uw gegevens verder te gebruiken of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken naast dat wat wettelijk toegestaan is en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

10.2Nieuwsbrief via Omnisend

Onze e-mail nieuwsbrief wordt verzonden via de technische service provider Omnisend (Soundest Ltd, Unit a3, Gateway Tower, 32 Western Gateway, London E16 1YL, Verenigd Koninkrijk) aan wie we uw gegevens doorgeven die in de nieuwsbrief worden verstrekt.Deze transmissie moet in overeenstemming zijn met het type.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een reclame, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbrief systeem.De gegevens die u invoert voor het opzoeken van nieuwsbrief (bv. e-mailadres) worden opgeslagen op Omnisend servers in de EU.

Over het algemeen wordt deze informatie gebruikt voor de verzending en statistische evaluatie van de nieuwsbrieven namens ons.Voor de evaluatie omvatten de verzonden e-mails zogenaamdeWeb bakensHet volgen van pixels die enkelvoudige beeldbestanden weergeven die op onze website zijn opgeslagen.Zo kunt u bepalen of een nieuwsbrief bericht wordt geopend en welke links, indien aanwezig.zijn geklikt.Er worden ook technische informatie verzameld (bv. oproeptijd, IP-adres, type browser en besturingssysteem).De gegevens zullen alleen pseudoniem worden verzameld en niet worden gekoppeld aan uw verdere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke relatie zal worden uitgesloten.Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbrief campagnes.De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de belangen van de ontvangers. Als u de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden wilt tegenspreken, moet u de verslaggeving van de nieuwsbrief annuleren.

Daarnaast kan het omzeilen van deze gegevens worden gedaan volgens het type.Zes Abbs.Eerste punthet gebruik van DSGVO zelf voor zijn eigen rechtmatige belang bij het ontwerpen en optimaliseren van de dienst, alsmede voor marktonderzoek, om bijvoorbeeld te bepalen uit welke landen de ontvangers komen.Over het geheel genomen gebruiken de ontvangers van onze nieuwsbrief de gegevens echter niet om ze zelf te schrijven of om ze do or te geven aan derden.

We hebben een contract gesloten met Omnisend dat Omnisend verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

Het privacybeleid van Omnisend vindt u hier:https://www.omnisend.com/privacy

10.3Kennisgeving van de beschikbaarheid van producten per e-mail

Als wij u de mogelijkheid bieden om u per e-mail op de hoogte te stellen van de tijd dat er in onze online shop voor geselecteerde tijdelijk niet beschikbaar gestelde items beschikbaar zijn, kunt u zich bij onze e-mail aanmeldingsdienst over de beschikbaarheid van goederen registreren.Als u zich abonnert op onze e-mail-aanmeldingsdienst over de beschikbaarheid van goederen, sturen wij u een e-mail bericht zodra u de beschikbaarheid van het door u geselecteerde item weet.Verplichte informatie voor het verzenden van deze kennisgeving is alleen uw e-mailadres.De vermelding van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt.gebruikte om u persoonlijk aan te spreken.Voor de verzending van deze kennisgeving gebruiken we de zogenaamdeDubbele opt-in procedures.Dit betekent dat wij u geen kennisgeving zullen sturen totdat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van een dergelijk bericht.Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd om dit te bevestigen door op een overeenkomstige link te klikken die u wenst te ontvangen.

Door de bevestiging link te activeren geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens naar type.Zes Abbs.Eerste punthet DSGVO.Bij het registreren voor onze e-mail-aanmeldingsdienst over de beschikbaarheid van goederen, slaan we uw IP-adres op geregistreerd door de Internet Service Provider (ISP) en de datum en tijd van registratie om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip op te sporen.De gegevens die we verzamelen bij het registreren voor onze e-mail aanmeldingsdienst over de beschikbaarheid van goederen worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online shop.U kunt zich te allen tijde uitschrijven van de Product Beschikbaarheid Notification Service door de eerder genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen.Bij annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze toegewijde distributeur, tenzij u uitdrukkelijk toestemt om uw gegevens verder te gebruiken of wij ons het recht voorbehouden om meer gegevens dan dat te gebruiken,wat wettelijk toegestaan is en waarover wij u in deze verklaring informeren.

11) Verwerking van gegevens voor orderverwerking

11.1Om uw bestelling uit te voeren, werken we samen met de volgende dienstverleners, die ons helpen bij het uitvoeren van alle of een deel van de contracten die we hebben gesloten.Deze dienstverleners worden voorzien van bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de volgende informatie.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zullen worden doorgegeven in het kader van de verwerking van het contract aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.In de loop van de betalingsverwerking, zullen we uw betalingsgegevens doorsturen naar de gemandateerde kredietinstelling, indien nodig voor de verwerking van betalingen.Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen wij u hieronder uitdrukkelijk informeren.De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is de natuur.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO.

11.2Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en verwerking

JTL.
De bestelling wordt verwerkt via de dienstverlener "JTL&quota;JTL-Software-GmbH, Rheinstr7, 41836 Hickelhoven).Naam, adres en, in voorkomend geval, andere persoonsgegevens zijn per soort.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO die uitsluitend aan JTL wordt toegezonden met het oog op de verwerking van de onlinebestelling.De overdracht van uw gegevens vindt alleen plaats als dit daadwerkelijk nodig is voor de uitvoering van de order.Details van JTL gegevensbescherming en de privacyverklaring van JTL-Software-GmbH zijn te vinden op de volgende link:https://www.jtl-software.de/Datenschutz

11.3Indiening van persoonsgegevens aan aanbieders van scheepvaartdiensten

Duitse post
Indien de goederen worden geleverd door Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn), zullen wij uw e-mailadres overeenkomstig Art verstrekken.Zes Abbs.Eerste punta) vóór de levering van de goederen met het oog op de overeenstemming van een leveringsdatum, ofnaar Deutsche Post voor de aankondiging van de levering, mits u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.Anders geven we voor de levering per type.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO zendt alleen de naam van de ontvanger en het leveringsadres door aan Deutsche Post.De overdracht geschiedt slechts in de mate die nodig is voor de levering van de goederen.In dit geval werd de leveringsdatum vooraf overeengekomen met Deutsche Post.de leveringsaankondiging is niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden ingetrokken tegen de hiervoor genoemde verantwoordelijke persoon of tegen de Deutsche Post.
DHL
Als de goederen worden geleverd door DHL (DHL Paket GmbH, route 10, 53113 Bonn), geven we uw e-mailadres naar type.Zes Abbs.Eerste punta) vóór de levering van de goederen met het oog op de overeenstemming van een leveringsdatum, ofdoorsturen naar DHL voor leveringsaankondiging, mits u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.Anders geven we voor de levering per type.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO zendt alleen de naam van de geadresseerde en het leveringsadres door aan DHL.De overdracht geschiedt slechts in de mate die nodig is voor de levering van de goederen.In dit geval wordt de leveringsdatum vooraf geregeld met DHL of DHL.de leveringsaankondiging is niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden ingetrokken tegen de hiervoor genoemde verantwoordelijke persoon of tegen de vervoersdienstverlener DHL.
DPD.
Als de goederen worden geleverd door de vervoersdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstrasse 1, 63741 Aschaffenburg), geven we uw e-mailadres en telefoonnummer voor de levering van de goederen naar type.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO met het oog op de overeenstemming van een leveringsdatum; ofnaar DPD voor een leveringstermijn, mits u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.Anders geven we voor de levering per type.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO zendt alleen de naam van de geadresseerde en het leveringsadres aan DPD.De overdracht geschiedt slechts in de mate die nodig is voor de levering van de goederen.In dit geval een voorafgaande overeenkomst van de leveringsdatum met DPD ofde leveringsaankondiging is niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden ingetrokken tegen de hiervoor genoemde verantwoordelijke persoon of tegen de vervoersdienstverlener DPD.
-UPS
Als de goederen worden geleverd door de vervoerder UPS (United Parcel Service Germany Inc. > Co. OHG, Gorlitzer Street 1, 41460 Neuss), geven we uw e-mailadres voor de levering van de goederen naar type.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO met het oog op de overeenstemming van een leveringsdatum; ofdoorgestuurd naar UPS voor leveringsaankondiging, mits u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.Anders geven we met het oog op de levering per type.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO verstrekt alleen de naam van de geadresseerde en het leveringsadres aan UPS.De overdracht geschiedt slechts in de mate die nodig is voor de levering van de goederen.In dit geval een voorafgaande overeenkomst van de leveringsdatum met UPS ofKan statusinformatie niet doorsturen naar de omroep.
De toestemming kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden ingetrokken tegen de hiervoor genoemde verantwoordelijke persoon of tegen de vervoersdienstverlener UPS.

11.4Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

Apple betalen
Als u kiest voor de Apple Pay betalingsmethode van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, zal de betaling worden verwerkt met behulp van de Apple Pay functie van uw iOS,wachtOS of macOS-terminals worden gebruikt door het laden van een betaalkaart bij Apple Pay.Apple Pay gebruikt beveiligingsfuncties geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen.De release van een betaling vereist daarom de invoer van een eerder door u gedefinieerde code, evenals verificatie door de "Face ID" of "Touch ID" functie van uw terminalapparaat.
Met het oog op het verwerken van de betaling, zullen uw informatie, als onderdeel van het orderproces, evenals de informatie over uw bestelling in gecodeerde vorm, worden doorgegeven aan Apple.Apple hercodert deze gegevens vervolgens met een ontwikkelaar-specifieke sleutel voordat de betalingsuitvoeringsgegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de betaalkaart die in Apple Pay is gedeponeerd.De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waarmee de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens.Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple uw apparaat rekeningnummer en een transactie-specifieke, dynamische beveiligingscode naar de originele website om het succes van de betaling te bevestigen.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van bovengenoemde overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend verricht voor de verwerking van de betalingen overeenkomstig het type.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO.
Apple behoudt anonieme transactiegegevens, waaronder het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie met succes is voltooid.Anonimatie sluit een persoonlijke relatie volledig uit.Apple gebruikt anonieme gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Als u Apple Pay op de iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop te voltooien die u via Safari op de Mac hebt gedaan, dan communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de Apple servers.Apple verwerkt of bewaart geen van deze informatie in een formaat dat uw persoon kan identificeren.U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken in de instellingen van uw iPhone uitschakelen.Ga naar "Portefeuille &Apple Pay",en deactiveren "Laat betalingen op Mac&quot toe.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Apple Pay is te vinden op het volgende internetadres:https://support.apple.com/de-de/HT203027
-Duidelijk.
Indien een betalingsdienst van Klarna wordt geselecteerd, wordt de betaling via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/deZweden, paragrafen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (Klarna).Om de betaling te kunnen verwerken, uw persoonlijke gegevens (voornaam en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling (bv.BHet factuurbedrag, artikel, soort levering) voor de identiteits- en kredietcontrole wordt doorgegeven aan Klarna, mits u in overeenstemming bent met het type.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO heeft uitdrukkelijk ingestemd met het orderproces.Naar welke informatiebureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd, kunt u hier zien:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamdeScoren).Voor zover scores in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundige statistische methode.De adresgegevens zijn opgenomen in de berekening van de score, maar niet uitsluitend.De informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door Klarna gebruikt voor een evenwichtige beslissing op basis van, uitvoering of be ëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht naar de controller of Klarna te sturen.Klara mag echter blijven.blijven uw persoonlijke gegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele afwikkeling van betalingen.
Uw persoonlijke gegevens zullen in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsvoorschriften voor in Duitsland gevestigde personenhttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
Of.voor in Oostenrijk gevestigde personenhttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeling.
Paypal.
Voor betaling via PayPal, credit card via PayPal, debit adres via PayPal of, indien aangeboden, quot;Aankopen op factuur"of "Rate payment" via PayPal, geven we uw betalingsgegevens aan PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna &quot te noemen);PayPal")Doorgaan.De transmissie moet per type plaatsvinden.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO en alleen voor zover dat nodig is voor de verwerking van betalingen.
PayPal reserveert credit card via PayPal, debit via PayPal of, indien aangeboden, quot voor betalingsmethoden;Aankopen op factuur"of "betaling van termijnen" via PayPal voorafgaand aan de uitvoering van een credit statement.Voor dit doel zullen uw betalingsgegevens, waar nodig, per type zijn.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal in het vaststellen van uw vermogen om informatie te betalen.Het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling van betalingen wordt door PayPal gebruikt om te beslissen over de verstrekking van de desbetreffende betalingsmethode.De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamdeScoren).Voor zover scores in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn zij gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundige statistische methode.De adresgegevens zijn opgenomen in de berekening van de score, maar niet uitsluitend.Voor meer informatie over de wet op gegevensbescherming, inclusief de informatie die u gebruikt, kunt u terecht in de privacyverklaring van PayPal:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar PayPal te sturen.PayPal kan echter blijven.blijven uw persoonlijke gegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele afwikkeling van betalingen.
-Winkelen Betalingen
Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder "Shopping Payments"3e verdieping, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden door de betalingsdienstaanbieder Winkify Payments, wordt de betaling afgewikkeld via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland,aan welke wij uw informatie verstrekken als onderdeel van het orderproces, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank code, indien van toepassing).Nummer van de creditcard, factuurbedrag, valuta en transactienummer) per type.Zes Abbs.Eerste puntb pas op DSGVO.De overdracht van uw gegevens is uitsluitend bestemd voor de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is.Voor meer informatie over de privacy van Shopping Payments, kunt u terecht op het volgende web adres:https://www.shopify.com/legal/privacy.
Privacybeleid Informatie over Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier:https://stripe.com/de/privacy

12) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube-video's

Deze website gebruikt de Youtube embedding functie om video's te tonen en te spelen van de YouTube provider die behoren tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (Google).

De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus wordt gebruikt die volgens de specificaties van de provider niet begint met het opslaan van gebruikersinformatie totdat de video wordt afgespeeld.Wanneer u ingebedde YouTube-video's begint te spelen, gebruikt de YouTube-provider cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen.Volgens Youtube zijn deze onder andere bedoeld om videostatistieken te verzamelen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen.Als u bent ingelogd op Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt.Als u uw profiel niet wilt koppelen aan YouTube, moet u zich aanmelden voordat u de knop activeert.Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-geregistreerde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze.Deze evaluatie wordt met name per type uitgevoerd.Zes Abbs.Eerste puntDSGVO is gebaseerd op de legitieme belangen van Google bij het opnemen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website overeenkomstig de behoeften.U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de creatie van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit te doen.Als onderdeel van het gebruik van Youtube kunnen ook persoonsgegevens worden overgedragen aan de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van elke reproductie van ingebedde video's, wordt een verbinding met het Google-netwerk geregistreerd bij elke oproep van deze website, die verdere gegevensverwerkingsprocessen kan starten zonder onze invloed.

Meer informatie over gegevensbescherming op Youtube vindt u in de gebruiksvoorwaarden van Youtube onder:https://www.youtube.com/static?template=terms evenals in de Privacyverklaring van Google onderhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Voor zover juridisch noodzakelijk, hebben we uw toestemming volgens het hierboven beschreven type voor de verwerking van uw gegevens.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst.Om te annuleren, deactiveer deze dienst in de "Cookie-Consent-Tool".

13) Online marketing

13.1Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een web ad agentschap Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").Google AdSense gebruikt zogenaamdeCookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde informatie-verzameling.quota;Web-Beacons"kleine onzichtbare graphics) waarmee eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd.De informatie die wordt gegenereerd door het cookie- en/of webbaken (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal naar en opgeslagen op een Google-server.Dit kan ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie van uw gebruiksgedrag met betrekking tot AdSense advertenties uit te voeren.Het IP-adres dat door uw browser in de context van Google AdSense wordt verzonden, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.De door Google verzamelde informatie kan worden overgedragen aan derden indien de wet dit vereist en/of als derden deze gegevens namens Google verwerken.

De beschreven verwerking van gegevens geschiedt naar type.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO met het oog op de gerichte reclame van de gebruiker door reclame voor derden wier advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag.Deze verwerking dient ook ons financieel belang bij het benutten van het economisch potentieel van onze website door persoonlijke reclame van derden tegen een vergoeding te bieden.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres:https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt permanent cookies voor voorkeuren ad uitschakelen door ze te voorkomen door het aanpassen van uw browser software dienovereenkomstig of u kunt downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar onder de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Merk op dat bepaalde functies van deze website niet mogen worden gebruikt of alleen beperkt kunnen zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover juridisch noodzakelijk, hebben we uw toestemming volgens het hierboven beschreven type voor de verwerking van uw gegevens.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

13.2Google Marketing Platform

Deze pagina gebruikt het online marketing tool Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP&quota;).

GMP gebruikt cookies om reclame te maken die relevant is voor gebruikers, om de prestaties van de campagne te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker meerdere keren dezelfde advertenties ziet.Door middel van een cookie ID, Google vangt welke advertenties worden weergegeven in welke browser en kan voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven.De verwerking wordt gedaan op basis van ons legitieme belang voor de optimale marketing van onze website naar type.Zes Abbs.Eerste puntvan DSGVO.

Bovendien kan GMP gebruik maken van cookie ID's omOpdrachten in verband met ad-verzoeken.Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een GMP-advertentie ziet en later, wanneer hij dezelfde browser gebruikt, de website van de adverteerder belt en iets koopt via deze website.Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketing tools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google.We hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de door Google verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens onze kennis als volgt:dat u het overeenkomstige deel van onze website hebt gebeld of op een advertentie van ons hebt geklikt.Als u geregistreerd bent bij een Google-service, kan Google uw bezoek aan uw account toewijzen.Ook al bent u niet geregistreerd bij Google ofhebben niet ingelogd, er is een mogelijkheid dat de provider erachter komt en uw IP-adres zal opslaan.Als onderdeel van het gebruik van GMP kunnen persoonsgegevens ook worden overgedragen aan Google LLC servers in de VS.

Als u zich wilt verzetten tegen deelname aan dit tracking proces, kunt u conversie tracking cookies uitschakelen door het instellen van uw browser om cookies uit het domein toe te staanwww.googleadservices.com worden geblokkeerd, (s.https://www.google.de/settings/adsDeze optie wordt verwijderd wanneer u uw cookies uitschakelt.Als alternatief kunt u contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op het internetadreswww.aboutads.info informeren over het instellen van cookies en uw gewenste instellingen maken.Tot slot kunt u uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en besluit over de aanvaarding ervan individueel of sluit u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit.Wanneer cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Meer informatie over de regels voor gegevensbescherming van GMP door Google is te vinden op het volgende internetadres:https://www.google.de/policies/privacy/

Voor zover juridisch noodzakelijk, hebben we uw toestemming volgens het hierboven beschreven type voor de verwerking van uw gegevens.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

14) Diensten voor webanalyse

14.1Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een web analytics service van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").Google (Universal) Analytics gebruikt zogenaamdequota;Cookies"Dit zijn tekstbestanden die op uw terminalapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het afgekorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen, en kan ook worden verzonden naar Google LLC servers in de VS.
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de "&u extensieanonizeIp()",die de anonimiteit van het IP-adres reduceert en directe persoonlijke connectiviteit uitsluit.De extensie verkort uw IP-adres eerder door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden overgebracht naar een server van Google LLC.in de VS en daar worden ingekort.Google zal namens ons deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over website-activiteiten en om ons verdere diensten te bieden in verband met het gebruik van de website en het gebruik van internet.Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google (Universal) Analytics zal niet worden samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics biedt een speciale functie genaamd"demografische kenmerken", voorts de productie van statistieken waarin de leeftijd, het geslacht en de belangen van bezoekers van de site worden vermeld op basis van een evaluatie van de met belangstelling verband houdende reclame en het gebruik van informatie van derden.Dit maakt het mogelijk de gebruikerskringen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op de optimalisering van marketingmaatregelen van de doelgroep.Gegevens over de "demografische kenmerken" kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen.
Alle hierboven beschreven processen, met name de instelling van cookies van Google Analytics voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, zullen alleen worden uitgevoerd als u ons naar type verstrekt.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst.Om te annuleren, kunt u deze dienst in de Cookie Consent tool op de website uitschakelen.We hebben een contract gesloten met Google voor het gebruik van Google Analytics die Google verplicht om de gegevens van onze website bezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamdeDe standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie die bedoeld zijn om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

14.2Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website maakt gebruik van de Hotjar web analytics service Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf dat gevestigd is in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa.:
Deze tool stelt u in staat om bewegingen te begrijpen op de websites waar Hotjar wordt gebruikt (zogenaamde.Moeilijkheden.U kunt bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en welke knoppen gebruikers zo vaak mogelijk klikken.Het is ook mogelijk om direct feedback te krijgen van de gebruikers van de website met behulp van het hulpmiddel.Op deze manier krijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantgeriendelijker te maken.De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen in optimalisatie en marketing doeleinden en het op rente gebaseerde ontwerp van onze website naar type.Zes Abbs.Eerste puntBij het gebruik van dit instrument besteden wij bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.Op deze manier kunnen we alleen begrijpen op welke knoppen je klikt en hoe ver ze scrollen.Gebieden van websites waar persoonsgegevens door u worden weergegeven of derden automatisch worden verborgen door Hotjar en zijn daarom op geen enkel moment traceerbaar.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om te stoppen met het gebruik van de Hotjar tool met behulp van een Niet Track header, zodat geen gegevens worden geregistreerd over het bezoek van de respectievelijke website.Dit is een instelling die alle gangbare browsers ondersteunt in de huidige versie.Hiervoor stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar om de tracking van de betreffende gebruiker uit te schakelen.Als u onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet u de "Niet Track Header" instellen voor elk van deze browsers/computers apart.
Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser zijn te vinden op:https://www.hotjar.com/opt-out
Voor meer informatie over Hotjar Ltd. en over de tool Hotjar, bezoek:https://www.hotjar.com
De privacyverklaring van Hotjar Ltd. is te vinden op:https://www.hotjar.com/privacy

Voor zover juridisch noodzakelijk, hebben we uw toestemming volgens het hierboven beschreven type voor de verwerking van uw gegevens.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

15) Gebruik van een live chatsysteem

TidiChat (Tidio Ltd.)
Deze website gebruikt technologieën van Tidio Ltd. 220C Blythe Road, W14 0HH, Londen, Verenigd Koninkrijkwww.tidiochat.comb) anonieme gegevens met het oog op webanalyse en voor de werking van het live chatsysteem, dat dient om live support verzoeken te beantwoorden, worden verzameld en opgeslagen.Deze anonieme gegevens kunnen worden gebruikt om gebruiksprofielen te maken onder een pseudoniem.Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt.Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de website.De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen.Wanneer de aldus verzamelde informatie persoonlijk is, wordt de verwerking overeenkomstig het type uitgevoerd.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO gebaseerd op ons legitieme belang in effectieve klantenzorg en statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De gegevens die worden verzameld met TidioChat technologieën zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de individuele toestemming van de betrokkene en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens op de drager van het pseudoniem.Om TidioChat-cookies niet op te slaan, kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet langer op uw computer kunnen worden opgeslagen.verwijderen van reeds geplaatste cookies.Echter, het afsluiten van alle cookies kan voorkomen dat sommige functies worden uitgevoerd op onze website.Het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het maken van een pseudoniemed profiel kan op elk moment met effect voor de toekomst worden aangevochten door ons uw bezwaar informeel per e-mail naar het e-mailadres dat in de afdruk wordt genoemd.

16) Hulpmiddelen en andere

16.1DATUM
We gebruiken de cloud-based accounting software van DATEV eG, Paumgartnerster.6-14, 90429 Neurenberg (DATEV).
DATEV verwerkt inkomende en uitgaande rekeningen en zo nodig.Ook de bankbewegingen van onze onderneming om automatisch facturen op te nemen, overeen te komen met transacties en zodoende financiële boekhouding te creëren in een gedeeltelijk geautomatiseerd proces.
Voor zover ook persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de verwerking overeenkomstig het type uitgevoerd.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO gebaseerd op ons legitieme belang in een efficiënte organisatie en documentatie van onze bedrijfsprocessen.
Meer informatie over DATEV, geautomatiseerde gegevensverwerking en gegevensbeschermingsvoorschriften zijn te vinden op:https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/datenschutz/

16.2Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (Google).Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een input wordt gemaakt door een natuurlijke persoon of wordt misbruikt door machine en geautomatiseerde verwerking.De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en indien nodig.verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en die volgens het type worden uitgevoerd.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO gebaseerd op ons legitieme belang om individuele eigendom op het internet te creëren en misbruik en spam te voorkomen.Als onderdeel van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen ook persoonsgegevens worden overgedragen aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google is te vinden op:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Voor zover juridisch noodzakelijk, hebben we uw toestemming volgens het hierboven beschreven type voor de verwerking van uw gegevens.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

16.3Aanvragen voor vacatures per e-mail

Op onze website publiceren we vacant e posten in een aparte sectie, waarop belanghebbenden per e-mail kunnen solliciteren naar het opgegeven contactadres.

Om in de aanvraagprocedure te worden opgenomen, moeten de aanvragers ons, samen met de aanvraag per e-mail, alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een grondige en geïnformeerde evaluatie en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene informatie over de persoon (naam, adres, telefoon of elektronisch contact) en prestatiespecifiek bewijs van de kwalificaties die voor een baan vereist zijn.In voorkomend geval moeten ook gezondheidsgerelateerde informatie worden verstrekt, die in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager bijzondere aandacht moet krijgen.

De inhoud van een aanvraag om in een bepaald geval in aanmerking te komen en de vorm waarin deze elementen per e-mail moeten worden verzonden, zijn te vinden in de desbetreffende aankondiging van vacatures.

Na ontvangst van de aanvraag die met behulp van het opgegeven e-mailadres wordt verzonden, zullen de kandidaatgegevens door ons worden opgeslagen en uitsluitend worden geëvalueerd met het oog op de verwerking van de aanvraag.Voor vragen die zich voordoen tijdens de verwerking, gebruiken we ofwel het e-mailadres dat de aanvrager met zijn aanvraag of een gegeven telefoonnummer naar ons oordeel verstrekt.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking, inclusief het contact voor onderzoek, is in wezen van aard.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO (voor verwerking in Duitsland i.v.m.1.BDSG) waarvoor de aanvraagprocedure wordt beschouwd als een verwijzing naar arbeidsovereenkomsten.

Specifieke categorieën persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de aard van de aanvraagprocedure.Negen Abbs.1 DSGVO (bv. gezondheidsgegevens zoals gegevens over zwaar gehandicapten) worden aangevraagd bij aanvragers, de verwerking geschiedt volgens het type.Negen Abbs.Tweede puntB.DSGVO, zodat we de rechten die voortvloeien uit het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het recht op sociale bescherming kunnen uitoefenen en onze verplichtingen op dit gebied kunnen nakomen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van specifieke categorieën gegevens ook op een wijze plaatsvinden.Negen Abbs.Eerste punth) te worden ondersteund door het DSGVO wanneer het wordt uitgevoerd voor de gezondheidszorg of de beroepsgeneeskunde, voor de beoordeling van het vermogen van de aanvrager om te werken, voor medische diagnose, zorg of behandeling op het gebied van gezondheid of sociale zaken, of voor het beheer van gezondheids- of sociale stelsels en diensten.

Indien de aanvrager in de loop van de hierboven beschreven evaluatie geen kandidaat selecteert of zijn aanvraag voortijdig intrekt,de door e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie, met inbegrip van de oorspronkelijke aanvraag, worden uiterlijk zes maanden na kennisgeving geschrapt.Deze termijn wordt bepaald op basis van ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van eventuele verdere vragen met betrekking tot de aanvraag en, in voorkomend geval, bij het nakomen van onze verplichtingen met betrekking tot het bewijs uit hoofde van de regels inzake gelijke behandeling van aanvragers.

In geval van een succesvolle toepassing zullen de verstrekte gegevens gebaseerd zijn op het type.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO (voor verwerking in Duitsland i.v.m.b) verder verwerkt voor de arbeidsbetrekkingen.

17) Rechten van de betrokkene

17.1De geldende wet inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten (recht op informatie en interventie) aan de gegevenscontroleur met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij u informeren over:

 • Informatiewet per type.15 DSGVO: In het bijzonder heeft u het recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens waren of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode ofde criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, schrapping, beperking van de verwerking, verzet tegen verwerking, een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, indien wij deze niet van u hebben verzameld;het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, in voorkomend geval.relevante informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van deze verwerking, alsmede uw recht op informatie over de aard van de garanties.46.DSGVO bestaat wanneer uw gegevens naar derde landen worden overgedragen;
 • Recht op correctie per type.16 DSGVO: U hebt het recht om uw onjuiste gegevens onmiddellijk te laten corrigeren en/of uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen, te voltooien;
 • Recht op annulering in natura.17 DSGVO: U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te verwijderen indien de voorwaarden van het type bestaan.17-Abs, alsjeblieft.1 DSGVO die moet worden aangevraagd.Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de uitoefening, de uitoefening of de verdediging van rechten;
 • Recht om de verwerking naar type te beperken.18 DSGVO: U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, zolang de nauwkeurigheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, indien u weigert uw gegevens te verwijderen als gevolg van ongeautoriseerde gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens wenst,indien u uw gegevens nodig heeft om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, nadat wij dergelijke gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of als u om redenen van uw bijzondere situatie bezwaar heeft gemaakt, totdat is vastgesteld of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie per type.19 DSGVO: Indien u het recht heeft om de verwerking aan de controleur te rectificeren, te verwijderen of te beperken, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht aan alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u zijn bekendgemaakt, bekend te maken,deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt.Zij hebben het recht om van deze ontvangers in kennis te worden gesteld.
 • Recht op gegevensuitwisselbaarheid volgens type.20.DSGVO: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen die u ons in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat heeft verstrekt of om transmissie aan een andere controller te vragen voor zover technisch haalbaar;
 • Recht op intrekking van de overeenkomstig het type verleende toestemming.7-Abs, alsjeblieft.3 DSGVO: U hebt het recht een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met effect voor de toekomst in te trekken.In geval van intrekking verwijderen we de betrokken gegevens onverwijld, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor ongeoorloofde verwerking.Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking als gevolg van de toestemming tot intrekking;
 • Recht om in natura in beroep te gaan.77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreft in strijd is met het DSGVO, heeft u, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats,uw werkplek of de plaats van vermoedelijke inbreuk.

17.2INTERPRETATIE

WIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWIWI
Maak gebruik van haar recht van orde, we zullen de verwerking van de betrokken gegevens beëindigen.Een verdere verwerking blijft van kracht als we dwingende redenen voor bescherming kunnen vaststellen met betrekking tot de verwerking die relevant is voor uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden, of als de verwerking van de ontvankelijke documenten, de uitoefening of de beëindiging van de gerechtelijke procedure wordt gebruikt.

Waar je persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt voor directrice doeleinden, heb je het recht, elke keer dat je wordt verwerkt, om het verwerken van persoonlijke gegevens te betrekken voor het doel van dit doel.U kunt de hierboven beschreven test oefenen.

Als u gebruik maakt van uw recht op procedures, zullen wij gebruik maken van de verwerking van de betrokken gegevens voor DOELSTELLINGEN.

18) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten aan de hand van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en, in voorkomend geval, aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaringsperiode (bv. commerciële en fiscale bewaringsperioden).

Voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming naar soort.Zes Abbs.Eerste punteen DSGVO bewaart deze gegevens totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Er zijn wettelijke bewaringstermijnen voor gegevens die onder het toepassingsgebied vanwettelijke verplichtingen van vergelijkbare aard.Zes Abbs.Eerste puntb DSGVO zal routinematig worden geschrapt na het verstrijken van de bewaartermijnen, mits deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de sluiting van het contract en/of dat er geen rechtmatig belang meer is van onze kant bij het aanhouden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van het type.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO-gegevens worden opgeslagen zolang de betrokkene zijn recht op oppositie per type behoudt.21-Abs, alsjeblieft.1. DSGVO-oefeningen, tenzij we dwingende redenen van bescherming kunnen vaststellen voor verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overstijgen, of de verwerking dient om juridische vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op rechtstreekse reclame op basis van aard.Zes Abbs.Eerste puntf DSGVO-gegevens worden opgeslagen zolang de betrokkene zijn recht op oppositie per type behoudt.21-Abs, alsjeblieft.2.DSGVO-oefeningen.

Behoudens andersluidende bepalingen in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens bovendien geschrapt indien zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.