Kostenloser Standard Versand innerhalb der EU für Bestellungen über 250 €

0

din vagn är tom

Herren
 • Damen
 • JAGD
 • Studentica
 • SALE
 • SALE
 • Återkallande rätt

  Avbokningsregler och avbokningsformulär

  Konsumenterna är en rätt till återkallande enligt följande villkor, där konsumenterna är en fysisk person som avslutar en rättslig transaktion för ändamål, som kan bäras övervägande varken deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet:

  A. Avbeställning

  Återkallande rätt

  Du har rätt att återkalla detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ge skäl.

  Avbokningsperioden är fjorton dagar från det datum då du eller en tredje part som heter av dig, som inte är transportören, har tagit de sista varor som ägs.

  För att utöva din uttagsrätt måste du (Conrad Hasselbach skor och plagg GmbH, Klosterstern 2, 20149 Hamburg, Tyskland, tel: 040/430913 - 13, Fax: 040/430913 - 12, E-post: Info @ Conradhasselbach.de) Med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas via post, fax eller e-post) för att återkalla detta kontrakt. Du kan använda den bifogade mönsteråterkallningsformuläret, som inte är föreskrivet.

  För att behålla avbokningsperioden är det tillräckligt att du skickar anmälan om utövandet av uttagningsrätten före utgången av avbokningsperioden.

  Konsekvenser av återkallandet

  Om du återkallar detta kontrakt har vi alla de betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (förutom de extra kostnaderna som härrör från det, att du väljer en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi har erbjudit), Omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag, som anmälan av deras återkallande av detta kontrakt har mottagits av oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel, som de har använt i den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I inget fall debiterar du avgifter på grund av denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalningen tills vi har behållit varorna eller tills de har lämnat bevis på att de har returnerat varorna, beroende på vilket det tidigare datumet är.

  Du har varorna omedelbart och i alla fall senast inom fjorton dagar från det datum som du lär oss om återkallandet av detta kontrakt, till oss tillbaka till oss. Fristen bevaras om du skickar varorna före tidsfristen på fjorton dagar.

  De har de omedelbara kostnaderna för avkastningen på varorna.

  Du måste betala för eventuella värdeförlust endast om detta värdeförlust beror på en hantering av varorna för att kontrollera varans kvalitet, egenskaper och funktion.

  Uteslutning eller för tidig utgång av återkallande rätt

  Åtgärdsrätten existerar inte för kontrakt för leverans av varor som inte är prefabricerade och för deras tillverkning är ett individuellt urval eller bestämning av konsumenten avgörande eller skräddarsydd för konsumentens personliga behov.

  Rätten till återkallelse finns inte för kontrakt för leverans av tidningar, tidskrifter eller illustrerade med undantag för teckningskontrakt.

  Återkallande rätt gäller inte för konsumenter som inte hör till en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets slut och deras enda bostads- och leveransadress är utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för slutsatsen av kontrakt.

  Allmän information

  1) Undvik skador och förorening av varorna. Vänligen skicka varorna tillbaka till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och med alla förpackningskomponenter. Vid behov, använd en skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har den ursprungliga förpackningen, var vänlig och ange en lämplig förpackning för adekvat skydd mot transportskador.
  2) Vänligen skicka inte varorna tillbaka till oss.
  3) Observera att ovannämnda nummer 1-2 är inte en förutsättning för effektiv utövande av upphävande.

  B. Avbeställningsformulär

  Om du vill återkalla kontraktet, fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det.

  Conrad Hasselbach Skor & Garment GmbH
  Kloster Star 2
  20149 Hamburg
  Tyskland
  Fax: 040/430913 - 12
  E-post: info@conradhasselbach.de

  Jag återkallar härmed (n) I / Vi (*) Kontraktet som ingåtts av mig / US (*) om inköp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)

  _______________________________________________________

  _______________________________________________________

  Beställt på (*) ____________ / få am (*) __________________

  ________________________________________________________
  Namn på konsumenten (erna)

  ________________________________________________________
  Adress till konsumenten (erna)

  ________________________________________________________
  Signatur av konsumenten (er) (endast för meddelande på papper)

  _________________________
  datum

  (*) Stroke är olämpligt