Gratis standard fragt i EU for ordrer over 250 €

Nyhedsbrev: 10% rabat på din første registrering

0

din vogn er tom

Servicevilkår

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakt
 3. Fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og afsendelsesbetingelser
 6. Opbevaring af ejendomsretten
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Særlige betingelser for forarbejdning af varer i henhold til specifikke kundespecifikationer
 9. Indløsning af kampagnekort
 10. Indløsning af gavekort
 11. Gældende lovgivning
 12. Kompetenceområde
 13. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "Vilkår og betingelser") Conrad Hasselbach Shoes & Garment GmbH (herefter "Sælger"), gælder for alle aftaler om levering af varer indgået af en forbruger eller iværksætter (herefter "Kunden") med Sælger vedrørende de varer, der præsenteres af Sælger i hans online shop.

1.2Disse vilkår gælder i overensstemmelse hermed for kontrakter om levering af kuponer, medmindre andet er reguleret.

1.3En forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende ikke kan tilskrives deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet.

1.4Iværksætter i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retsevne, der ved indgåelse af en retshandel handler i forbindelse med udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige virksomhed.

2) Indgåelse af kontrakt

2.1Varebeskrivelserne i Sælgers online shop udgør ikke bindende tilbud fra Sælgers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra Kunden.

2.2Kunden kan indsende tilbuddet via den online bestillingsformular, der er integreret i sælgers online shop. Efter at have placeret de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, indsender kunden, Ved at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen, afgives et juridisk bindende kontrakttilbud vedrørende varerne i indkøbskurven, og kunden kan desuden sende tilbuddet til sælger pr. telefon eller e-mail.

2.3Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), i hvilket tilfælde kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varen er afgørende, eller
 • ved at bede kunden om at betale efter afgivelse af sin ordre.

Hvis der er flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer først opstår. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter kundens afsendelse af tilbuddet og slutter med udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den følge, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, foregår betalingsbehandlingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal"), underlagt PayPals brugsvilkår, der er tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller hvis kunden ikke har en PayPal-konto – med forbehold af betingelserne for betalinger uden PayPal-konto, tilgængelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal i online bestillingsprocessen, forklarer sælgeren nu accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på pakken, der indgår bestillingsprocessen.

2.5Ved indsendelse af et tilbud via sælgerens online bestillingsformular gemmes kontraktteksten af ​​sælgeren efter indgåelsen af ​​kontrakten og sendt til kunden efter afsendelse fra sin ordre til tekstformular (f.eks. E-mail, fax eller bogstav). En yderligere tilgængelighed af kontraktteksten af ​​sælgeren er ikke. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgerens online-butik, inden du sender sin ordre, arkiveres ordren data på sælgerens hjemmeside og kan downloades fra kunden via sin adgangskodebeskyttede brugerkonto, med angivelse af de tilsvarende logindata gratis .

2.6Før bindende indsendelse af ordren via sælgerens online ordreformular, kan kunden genkende mulige inputfejl ved opmærksomme læsning af de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre påvisning af inputfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, med hjælp af hvilken displayet forstørres på skærmen. Hans poster kan rette kunden i forbindelse med den elektroniske ordreproces, så længe de sædvanlige tastatur- og musfunktioner kan korrigeres, indtil den klikker på knappen, der konkluderer ordrefremgangen.

2.7For indgåelse af kontrakten er det tyske og det engelske sprog til rådighed.

2.8Ordrebehandling og kontakt finder normalt sted via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, som han har angivet, gælder for ordrebehandling, så den e-mail, der sendes af sælgeren, kan modtages. Især i brugen af ​​spamfiltre skal kunden sikre, at alle tredjeparter, der sendes af sælgeren eller ved bestillingsbehandlingen, kan leveres e-mails.

3) Ret til tilbagetrækning

3.1Forbrugerne er stort set en ret til tilbagetrækning.

3.2Yderligere oplysninger om tilbagetrækningsret opstår fra tilbagekaldelsen af ​​sælgeren.

3.3Retten til tilbagetrækning gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en hvilken som helst medlemsstat i Den Europæiske Union på tidspunktet for indgåelse af kontrakten, og deres eneste bopæls- og leveringsadresse er uden for EU på tidspunktet for afslutningen af kontrakt.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1Medmindre andet er angivet fra sælgerens produktbeskrivelse, er de angivne priser, der er angivet i den lovpligtige moms. Om nødvendigt specificeres yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2For leverancer i lande uden for EU, yderligere omkostninger i de enkelte tilfælde, som sælgeren ikke er ansvarlig og at bære af kunden. Disse omfatter for eksempel omkostninger til pengeoverførsel via kreditinstitutter (fx overførselsgebyrer, valutakursafgifter) eller importafgifter eller skatter (fx takster). Sådanne omkostninger kan også afholdes med hensyn til levering af penge, hvis leveringen ikke finder sted i et land uden for EU, men kunden foretager betalingen, men fra et land uden for EU.

4.3Betalingsoptionen / da vil / vil blive meddelt kunden i sælgerens online butik.

4.4Hvis forudbetaling er aftalt ved bankoverførsel, betales betaling umiddelbart efter kontraktens indgåelse, forudsat at parterne ikke har aftalt nogen senere dato.

4.5Ved valg af en via betalingstjenesten" Shopify Payments" Betaling behandles via betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter "Stripe"). De individuelle betalingsmetoder, der tilbydes via Shopify Payments, vil blive kommunikeret til kunden i sælgerens online butik. Stripe kan gøre brug af andre betalingstjenester til behandling af betalinger. Der gælder særlige betalingsbetingelser, som kunden kan gælde for. angives separat. Yderligere oplysninger om" Shopify Payments" er tilgængelige på internettet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de tilgængelig.

5) Leverings- og afsendelsesbetingelser

5.1Såfremt sælger tilbyder at sende varerne, finder leveringen sted inden for det af sælger angivne leveringsområde til den leveringsadresse, der er angivet af kunden, medmindre andet er aftalt. Ved behandlingen af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i ordrebehandlingen af sælger, afgørende.

5.2Såfremt leveringen af varen mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, bærer kunden de rimelige omkostninger, som sælger har afholdt som følge heraf. Dette gælder ikke for omkostningerne ved forsendelsen, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret.

5.3Hvis kunden handler som iværksætter, overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælger har leveret varen til speditøren, transportøren eller anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis kunden handler som forbruger, overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer generelt kun ved overdragelse af varen til kunden eller en person, der er berettiget til at modtage. Afvigende herfra overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer også til kunden i tilfælde af forbrugere, så snart sælger har leveret varen til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen, hvis kunden har leveret speditøren, bestiller transportøren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen, og sælger har ikke tidligere udpeget denne person eller institution til kunden.

5.4Sælger forbeholder sig retten til at fortryde kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvlevering. Dette gælder kun i tilfælde af manglende levering ikke er sælgers ansvar, og sælger har indgået en konkret afdækningstransaktion med leverandøren med behørig omhu. Sælger vil gøre alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af manglende tilgængelighed eller kun delvis tilgængelighed af varerne, vil kunden blive informeret straks og vederlaget vil blive refunderet straks.

5.5Hvis sælger tilbyder varerne til afhentning, kan kunden afhente de bestilte varer inden for den af sælger angivne åbningstid på den af sælger angivne adresse. I dette tilfælde vil der ikke blive opkrævet forsendelsesomkostninger.

5.6Vouchers leveres til kunden som følger:

 • pr. e-mail
 • pr. post

6) Opbevaring af ejendomsretten

Hvis sælger foretager forskudsbetaling, beholder han ejendomsretten til de leverede varer indtil fuld betaling af den skyldige købspris.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1Medmindre andet er angivet i følgende bestemmelser, finder bestemmelserne om lovpligtigt ansvar for mangler anvendelse. Afvigelser fra dette gælder for kontrakter om levering af varer:

7.2Hvis kunden handler som iværksætter,

 • sælgeren kan vælge typen af supplerende ydelser
 • I tilfælde af nye varer er forældelsesfristen for mangler et år fra leveringen af varen;
 • rettigheder og krav på grund af mangler er udelukket i tilfælde af brugte varer;
 • Forældelsesfristen begynder ikke igen, hvis en erstatningslevering foretages inden for rammerne af ansvaret for mangler.

7.3Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og frister gælder ikke

 • for erstatningskrav og godtgørelse af kundens udgifter,
 • i tilfælde af, at sælgeren svigagtigt skjulte manglen,
 • for varer, der er blevet anvendt til en konstruktion i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse, og som har forårsaget dens mangler
 • for en mulig sælgers eksisterende forpligtelse til at levere ajourføringer af digitale produkter i forbindelse med aftaler om levering af varer med digitale elementer.

7.4Desuden gælder det for iværksættere, at de lovbestemte forældelsesfrister for en eventuel den eksisterende retlige ret til klage berøres ikke.

7.5Hvis kunden optræder som forhandler i henhold til § 1 i den tyske handelslov, er han underlagt forretningsmæssig undersøgelse og underretning i henhold til § 377 i den tyske handelslov. Hvis kunden ikke overholder de deri fastsatte meddelelsesforpligtelser, anses varen for godkendt.

7.6Hvis kunden optræder som forbruger, bedes han klage til leverandøren over leverede varer med åbenlyse transportskader og informere sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på mangler.

8) Særlige betingelser for forarbejdning af varer i henhold til specifikke specifikationer af kunden

8.1Såfremt sælger i henhold til kontraktens indhold ud over leveringen af varerne også skylder varen forarbejdning i henhold til visse specifikationer af kunden, skal kunden give sælger alt det indhold, der er nødvendigt for behandlingen, såsom tekster, billeder eller grafik i filformater, formatering osv. Giv billede- og filstørrelser og give ham de nødvendige rettigheder til brug. Kunden er eneansvarlig for indkøb og erhvervelse af rettigheder til dette indhold. Kunden erklærer og påtager sig ansvaret for at have ret til at bruge det indhold, der leveres til sælger. Han skal navnlig sikre, at tredjemands rettigheder ikke krænkes, navnlig ophavsret, varemærker og personlige rettigheder.

8.2Kunden skal fritage Sælger for krav fra tredjemand, som han kan gøre gældende over for Sælger i forbindelse med krænkelse af deres rettigheder ved kontraktmæssig brug af Kundens indhold af Sælger. Kunden bærer også de nødvendige omkostninger til retsforfølgelse, herunder alle rets- og advokatomkostninger i det lovbestemte beløb. Dette gælder ikke, hvis overtrædelsen ikke er kundens ansvar. Kunden er forpligtet til straks, sandfærdigt og fuldstændigt at give sælgeren alle de oplysninger, der er nødvendige for undersøgelsen af kravene og forsvaret i tilfælde af et krav fra tredjemand.

8.3Sælger forbeholder sig ret til at afvise behandling af ordrer, hvis indholdet leveret af kunden til dette formål overtræder lovlige eller officielle forbud eller moral. Dette gælder især for tilvejebringelse af indhold, der er anti-forfatningsmæssigt, racistisk, fremmedfjendtligt, diskriminerende, krænkende, truende ungdom og/eller forherligende vold.

9) Indløsning af kampagnekort

9.1kuponer udstedt gratis af Sælger som led i kampagner med en vis gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af Kunden (herefter "kampagnekort"), kan kun indløses i sælgers online shop og kun i den angivne periode.

9.2Kampagnekuponer kan kun indløses af forbrugerne.

9.3Individuelle produkter kan udelukkes fra kuponkampagnen, hvis der opstår en tilsvarende begrænsning på grund af indholdet af kuponkampagnen.

9.4Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. En efterfølgende forlig er ikke mulig.

9.5Kun én kampagnekort kan indløses pr. ordre.

9.6Varernes værdi skal mindst svare til salgskuponens beløb. Eventuelle resterende beløb refunderes ikke af sælger.

9.7Hvis værdien af kampagnekortet ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de øvrige betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at betale forskellen.

9.8Krediten af en kampagnekort vil ikke blive udbetalt kontant eller rente.

9.9Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt med kampagnekortet, helt eller delvist inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

9.10Kampagnekuponen kan overdrages. Sælger kan med frigivelsesvirkning betale til den respektive indehaver, der indløser Kampagnekuponen i Sælgers online shop. Dette gælder ikke, hvis sælger har kendskab til eller grov uagtsomhed til manglende rettighed, manglende evne til at drive forretning eller manglende ret til at repræsentere den pågældende ejer.

10) Indløsning af gavekort

10.1Kuponer, der kan købes via Sælgers online shop (herefter "Gavekort"), kan kun indløses i sælgers online shop, medmindre andet er angivet i kuponen.

10.2Gavekort og resterende kredit af gavekort kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter købsåret. Resterende saldo krediteres til kunden indtil udløbsdatoen.

10.3Gavekort kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. En efterfølgende forlig er ikke mulig.

10.4Kun ét gavekort kan indløses pr. ordre.

10.5Gavekort kan kun bruges til køb af varer og ikke til køb af yderligere gavekort.

10.6Hvis gavekortets værdi ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de øvrige betalingsmetoder, som sælger tilbyder, vælges til at betale forskellen.

10.7Restbeløbet af et gavekort udbetales ikke kontant eller rente.

10.8Gavekortet kan overdrages. Sælger kan med frigivelsesvirkning betale til den respektive indehaver, der indløser gavekortet i sælgers online shop. Dette gælder ikke, hvis sælger har kendskab til eller grov uagtsomhed til manglende rettighed, manglende evne til at drive forretning eller manglende ret til at repræsentere den pågældende ejer.

11) Gældende ret

11.1Alle parternes retsforhold er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med undtagelse af lovgivningen om internationalt køb af løsøre. For forbrugerne finder dette lovvalg kun anvendelse, for så vidt den tildelte beskyttelse ikke trækkes tilbage ved obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

11.2Med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret finder dette lovvalg endvidere ikke anvendelse på forbrugere, der ikke tilhører en medlemsstat i Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for Den Europæiske Union på tidspunktet for aftalens indgåelse.

12) Kompetenceområde

Hvis kunden fungerer som en købmand, juridisk enhed af offentligret eller offentligretlige særlige aktiver, der er baseret på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det eksklusive jurisdiktionssted for alle tvister, der følger af denne kontrakt af Sælgers kontor. Hvis kunden har hovedkvarter uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgerens kontor eksklusivt kompetenceområde for alle tvister, der følger af denne kontrakt, hvis kontrakten eller kravet kan henføres fra kontrakten om den faglige eller kommercielle aktivitet af kunden. Sælgeren er dog under alle omstændigheder berettiget til at ringe til Domstolen på kundens hovedkvarter.

13) Alternativ tvistbilæggelse

13.1EU-Kommissionen giver en platform for online tvistbilæggelse på internettet på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform tjener som kontaktpunkt for den udenretslige løsning af tvister som følge af online købs- eller servicekontrakter, der involverer en forbruger.

13.2Sælgeren er hverken forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugers estimatorgan.